Bilder30.07.12Legging av mold på hyttetak JarfjordfjelletRevisjon av høyspentlinje.

Riving av brannskadet hus.
   
   
   


Utskifting av stolpe