Maskinfirmaet som kan og utfører det meste

 

Litt om vårt firma:

 

Vårt firma startet i det  små under navnet

 

Grave-og transporttjenesten ans

i 1988 og i 2002 kjøpte vi opp Ma Tek AS.

Dette firmaet overtok da det driftsmessige og er i dag inne i en fusjonsjonsovergang med det Grave- og Transporttjenesten ans.